Tlačiť

Staršia skupina:

Mladšia skupina:


skúška: piatok 17:00 - 18:00
skúška: štvrtok 15:30 - 16:30


1. Ema Katarína Mišendová 8 r.
1. Andrea Husárová 4 r.
2. Veronika Volfová 11 r.
2. Viktória Hrušovská 5 r.
3. Paulína Kubovičová 11 r.
3. Radko Kollár 5 r.
4. Petra Kubovičová 8 r.
4. Sofia Bučáková 5 r.
5. Simona Garneková 8 r.
5. Lucia Papcunová 7 r.
6. Kristína Pacáková 9 r.
6. Zuzana Pavlíková 7 r.
7. Dominika Labašová 12 r.
7. Kristína Pavlíková 5 r.
8. Alexandra Ružbacká 11 r.
8. Roland Walach 6 r.
9. Lívia Macalová 8 r.
9. Dávid Walach 4 r.
10. Katarína Iľašová 10 r.
10. Juliana Dovalová 6 r.
11. Elena Ferenčáková 7 r.
11. Mariana Dovalová 4 r.
12. Elena Kučerová 7 r.
12. Františka Kniznerová 5 r.
13. Nina Šmelková 7.r
13. Mária Vitková 6 r.

14. Laura Garneková 6 r.